Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2414
Ime enote: Šenčur - Cerkev sv. Jurija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Jurij
Tekstualni opis enote:
Enoladijska cerkev zgrajena 1747 z ravno sklenjenim prezbiterijem s prirezanimi ogli. Zvonik ob vzhodni fasadi. Oprema baročna, na oboku v prezbiteriju Jelovškove freske iz 1750. Slike Janez in Jurij Šubic.
Datacija enote: 
druga četrtina 13. stol., 1238, druga četrtina 18. stol., 1747
Avtor(ji): 
Franc Jelovšek (slikar; 1750)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠENČUR
Občina: ŠENČUR
Lokacija:
Cerkev stoji sredi Šenčurja ob Kranjski cesti, jugozahodno od osrednjega križišča sredi vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Župnijskega središča Šenčur s cerkvijo, župniščem, mežnarijo in ostanki tabornega obzidja za kulturni in zgodovinski spomenik lokalnega pomena, Uradni vestnik Gorenjske, št. 41/2003-14
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 1/14/2004 -
 
©Register kulturne dediščine