Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 24153
Ime enote: Bistrica pri Litiji - Mlin na domačiji Bistrica 6
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
mlin, lipa
Tekstualni opis enote:
Zidan mlin z nadlivnim pogonskim kolesom. Mlinske naprave (trije pari mlinskih kamnov in dvojne stope) stojijo pravokotno na vodotok. V prostoru ob mlinu je bila čevljarska delavnica. Hišna lipa.
Datacija enote: 
19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BISTRICA
Občina: LITIJA
Lokacija:
Mlin in hišna lipa stojita ob Bistrici, v sklopu domačije Bistrica 6.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine