Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 24207
Ime enote: Stari Log pri Kočevju - Spomenik ustanovitvi Tomšičeve brigade
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
javni spomenik
Tekstualni opis enote:
Spomenik v obliki večje kamnite stele z nekoliko vbočeno sprednjo ploskvijo, na kateri je vklesan napis, je posvečen ustanovitvi Tomšičeve brigade 16.7.1942. Odkrit je bil leta 1952.
Datacija enote: 
tretja četrtina 20. stol., 1952, druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STARI LOG
Občina: KOČEVJE
Lokacija:
Spomenik stoji na manjši pravokotni površini, obdani s kamnitimi robniki in zasajeni z okrasnim zelenjem, ob cesti v severnem delu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine