Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 24222
Ime enote: Primoži - Slopno znamenje
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
slopno znamenje
Tekstualni opis enote:
Baročno slopno znamenje s piramidalno streho. Nastrešek s polkrožnimi nišami je nekoliko višji od spodnjega dela.
Datacija enote: 
18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PRIMOŽI
Občina: KOČEVJE
Lokacija:
Slopno znamenje stoji jugozahodno od strnjenega dela naselja Primoži.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine