Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2430
Ime enote: Kamenica - Cerkev sv. Marjete
  Fototeka OE Celje: 2005, Nataša Podkrižnik
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Marjeta
Tekstualni opis enote:
Enoladijska cerkev s predzidanim zvonikom in zakristijo na severu tristrano sklenjenega prezbiterija je verjetno rezutat predelave okoli 1700. V osnovi starejša, omenjena 1391. Ladja je banjasto obokana, trije oltarji so iz 1. polovice 18. stol.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 14. stol., 1391, prelom 17. stol. in 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KAMENICA
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na griču južno od naselja Kamenica in severovzhodno od Krmelja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/6/2013 -
 
©Register kulturne dediščine