Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 2432
Ime enote: Osredek pri Krmelju - Cerkev sv. Primoža in Felicijana
  Fototeka OE Celje: 2011, Bogdan Badovinac
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Primož in Felicijan
Tekstualni opis enote:
Enoladijska, banjasto obokana cerkev z zvonikom na zahodu in zakristijo na jugu prezbiterija je bila zgrajena v 17. stol. namesto kapele. V drugi polovici 19. stol. je bila povečana (gradnja končana 1877). Trije oltarji so iz 18. in 19. stol.
Datacija enote: 
17. stol., druga polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: OSREDEK PRI KRMELJU
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Cerkev stoji na griču severovzhodno od naselja Osredek, severozahodno od Šentjanža.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/6/2013 -
 
©Register kulturne dediščine