Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 244
Ime enote: Koper - Loža Titov trg 1
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
loža
Tekstualni opis enote:
Arkadni niz (stebri z gotskimi kapiteli in beneško-gotski loki) iz 15. stol. s kasnejšo balustrado in nadstropjem iz 17. stol. Kip Marije v vogalni niši. Grba in relief leva na pročelju. Kamnite stopnice.
Datacija enote: 
tretja četrtina 15. stol., 1462-1464, zadnja četrtina 17. stol., 1698, druga četrtina 19. stol., 1846, 20. stol., 1935, 1987
Avtor(ji): 
Nicolo da Pirano (arhitekt; 1462-1464), Ferdinando Forlati (arhitekt; 1935), Tommaso da Venezia (kamnosek; 1462-1464)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KOPER
Občina: KOPER
Lokacija:
Titov trg 1. S pročeljem nasproti Pretorske palače zapira severno tržno stranico glavnega mestnega trga, stranska fasada ob Verdijevi ulici.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Piran
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Koper, Uradne objave (Primorske novice), št. 1/93-4, 18/93 (popravek), Ur.l. RS, št. 57/2005-2522, 66/2010-3678
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 3.2.1993 -
 
©Register kulturne dediščine