Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2449
Ime enote: Šentjošt nad Horjulom - Cerkev sv. Janeza Evangelista
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Janez Evangelist
Tekstualni opis enote:
Baročno cerkev iz leta 1664 sestavljajo pravokotna banjasto obokana ladja in tristrano zaključen prezbiterij, ki ju prekriva mrežasto rebrovje, zvonik na zahodni fasadi. Glavni oltar s konca 18. stol.
Datacija enote: 
tretja četrtina 17. stol., 1664
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠENTJOŠT NAD HORJULOM
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Cerkev stoji v središču vasi, južno od pokopališča s cerkvijo sv. Jošta.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jošta, cerkve sv. Janeza Evangelista in hiše Šentjošt 9 v Šentjoštu nad Horjulom za kulturne spomenike lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 120/2005-5457
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 30.12.2005 -
 
©Register kulturne dediščine