Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2450
Ime enote: Butajnova - Cerkev sv. Ane
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Ana
Tekstualni opis enote:
Cerkev iz 1. polovice 16. stol., 1750 barokizirana. Pravokotna ladja z ostanki freske Križanja, pravokoten prezbiterij z vzidanima sklepnikoma prvotne cerkve ter baročni zvonik. Leseni glavni oltar.
Datacija enote: 
prva polovica 16. stol., tretja četrtina 18. stol., 1750
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BUTAJNOVA
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Cerkev stoji v južnem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine