Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2451
Ime enote: Šentjošt nad Horjulom - Cerkev sv. Jošta
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, pokopališka cerkev, sv. Jošt
Tekstualni opis enote:
V osnovi gotska cerkev, v virih omenjena 1401. Ladja sredi 18. stol. barokizirana. Na zahodu zvonik, tristrano zaključen prezbiterij je zvezdasto obokan. Freske v notranjosti so delo goriške delavnice iz 1410-20.
Datacija enote: 
prva četrtina 15. stol., 1401, sredina 18. stol.
Avtor(ji): 
Anton Mihael Fayenz (slikar; 1765)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠENTJOŠT NAD HORJULOM
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Cerkev stoji v središču vasi na pokopališču.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jošta, cerkve sv. Janeza Evangelista in hiše Šentjošt 9 v Šentjoštu nad Horjulom za kulturne spomenike lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 120/2005-5457
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 30.12.2005 -
 
©Register kulturne dediščine