Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 24625
Ime enote: Podgorje pri Kamniku - Rojstna hiša Josipa Ogrinca
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša, dom pomembne osebnosti, spominska plošča
Tekstualni opis enote:
Nadstropna zidana klasicistična hiša z dvokapno streho, krito s špičakom, je rojstna hiša pisatelja in šahista Josipa Ogrinca (1844-1879). Kamnit portal iz 1861. Spominsko ploščo na fasadi je 1961 odkril Svet za kulturo in prosveto OBLO Kamnik.
Datacija enote: 
sredina 19. stol., 1861, tretja četrtina 20. stol. 1961
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PODGORJE
Občina: KAMNIK
Lokacija:
Podgorje 5. Hiša stoji severno od cerkve sv. Nikolaja v Podgorju, spominska plošča je pritrjena na južnem vogalu jugozahodne fasade.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine