Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 24652
Ime enote: Unec - Spomenik padlim v NOB
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
javni spomenik
Tekstualni opis enote:
Na visokem tristranem kamnitem obelisku, ki se proti vrhu zoži, sta vstavljeni pokončni pravokotni granitni plošči z vklesanima letnicama 1941, 1945 in imeni padlih. Spomenik so postavili leta 1955.
Datacija enote: 
tretja četrtina 20. stol., 1955, druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: UNEC
Občina: CERKNICA
Lokacija:
Spomenik stoji v parku pred Zadružnim domom, jugovzhodno od hiše Unec 19.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine