Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 24767
Ime enote: Prosenjakovci - Grad Matzenau
  Fototeka OE Maribor: 2008, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: vrtnoarhitekturna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
dvorec s parkom
Tekstualni opis enote:
Dvorec, zgrajen verjetno okoli 1800 v neoklasicističnem slogu, danes v razpadajočem stanju. Ob njem je večji park, oblikovan v krajinskem slogu s soliterji, predvsem platanami, bukvami, smrekami.
Datacija enote: 
prva četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
parki in vrtovi; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PROSENJAKOVCI
Občina: MORAVSKE TOPLICE
Lokacija:
Dvorec stoji v parkovnem gozdu na nizki vzpetini vzhodno od ceste Prosenjakovci-Kobilje, jugovzhodno od jedra vasi Prosenjakovci.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Moravske Toplice, Ur.l. RS, št. 40/2014-1628, 97/2014-4109
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6/4/2014 -
 
©Register kulturne dediščine