Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 24847
Ime enote: Hlebce - Spomenik padlim v NOB
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
javni spomenik
Tekstualni opis enote:
Marmornat obelisk z vklesanimi imeni devetih padlih domačinov v drugi svetovni vojni. Prvotni spomenik je bil postavljen 1946, v letu 1967 preoblikovan. Odkrila Zveza borcev NOB Lesce.
Datacija enote: 
sredina 20. stol., 1946, 1967, druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HLEBCE
Občina: RADOVLJICA
Lokacija:
Spomenik stoji sredi Hlebc, severno ob cesti Lesce - Zgoša.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi zgodovinskih spomenikov v občini Radovljica za kulturne spomenike lokalnega pomena, Uradne objave (Deželne novice), št. 41/2004
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 3.8.2004 -
 
©Register kulturne dediščine