Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 24954
Ime enote: Andrenci - Domačija Vračič
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, hiša, gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote:
Domačijo iz druge polovice 19. stoletja sestavljata lesena cimprana hiša in podkleteno gospodarsko poslopje s prešo. Poslopji sta kriti z dvokapnima opečnima strehama.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ANDRENCI
Občina: CERKVENJAK
Lokacija:
Andrenci 3. Domačija stoji ob cesti, v zaselku Mali Andrenci.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine