Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 24955
Ime enote: Andrenci - Hiša Andrenci 48
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša
Tekstualni opis enote:
Pritlična podkletena hiša s petosno glavno fasado in bogato dekoracijo, krita z dvokapno salonitno streho. Izvira iz prve polovice 19. stoletja.
Datacija enote: 
prva polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ANDRENCI
Občina: CERKVENJAK
Lokacija:
Andrenci 48. Hiša stoji v okviru domačije, ob cesti v južnem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine