Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 25
Ime enote: Bled - Cerkev Marijinega vnebovzetja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
romarska cerkev, podružnična cerkev, zvonik, Marijino vnebovzetje
Tekstualni opis enote:
Baročno preoblečena Marijina cerkev, naslednica več starejših svetišč (karolinsko, romansko). Odlična oltarna oprema (M. Cussa, F. Ferrata, 1700). Samostojni zvonik s baročno čebulasto streho.
Datacija enote: 
srednji vek, prva polovica 16. stol., 1523, zadnja četrtina 17. stol., prva polovica 18. stol., druga polovica 20. stol.
Avtor(ji): 
Anton Bitenc (arhitekt; 1972), Mihael Kuša (kamnosek; 1699), Delavnica Mojstra Bolfganga (slikar; ok. 1470)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BLED
Občina: BLED
Lokacija:
Cerkev stoji na vrhnji, terasasti uravnavi otoka na Blejskem jezeru, nad baročnim stopniščem, nad mežnarijo in ob samostojnem zvoniku.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Blejskega otoka za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3807, 22/2002-968
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine