Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 25034
Ime enote: Grabe pri Ljutomeru - Domačija Slekovec
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, hiša, gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote:
Domačijo sestavljajo pritlična podkletena hiša (datirana z letnico 1898) s sedemosno cestno fasado in stebriščno vhodno lopo s poudarjenim timpanonom ter gospodarska poslopja. Stavbe so krite z opečnimi strehami.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol., 1898
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GRABE PRI LJUTOMERU
Občina: KRIŽEVCI
Lokacija:
Grabe pri Ljutomeru 17. Domačija stoji v jugozahodnem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine