Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 25127
Ime enote: Bovše - Hiša Bovše 7
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša
Tekstualni opis enote:
Pritlična hiša pravokotnega tlorisa je v celoti zidana s kamnom. Streha je somerna dvokapnica, kritina je opečni zareznik. Fasada je členjena. Na zatrepu je ostanek freske.
Datacija enote: 
sredina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BOVŠE
Občina: VOJNIK
Lokacija:
Bovše 7. Hiša stoji v sklopu gručaste domačije, ob vaškem križišču, v osrednjem delu razloženega naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
 
©Register kulturne dediščine