Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2526
Ime enote: Škofja Loka - Cerkev Žalostne Matere božje
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, Žalostna Mati božja
Tekstualni opis enote:
Baročna dvoranska cerkev je bila zgrajena 1710 v sklopu mestne ubožnice, prenovljena 1885. Med opremo slike iz 19. stoletja (L. Layer).
Datacija enote: 
prva četrtina 18. stol., 1710, zadnja četrtina 19. stol., 1885
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠKOFJA LOKA
Občina: ŠKOFJA LOKA
Lokacija:
Spodnji trg. Cerkev stoji na Spodnjem trgu ob hiši Spodnji trg 9, pred križiščem in vodnjakom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti na njegovem območju, Uradni vestnik Gorenjske, št. 21/88-334, Ur.l. RS, št. 31/93-1346
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12/9/1988 -
 
©Register kulturne dediščine