Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2528
Ime enote: Škofja Loka - Cerkev sv. Ane
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
samostanska cerkev, sv. Ana
Tekstualni opis enote:
Preprosta redovna cerkev, zgrajena od 1707 do 1710. Kapele prizidane pozneje: Marijina 1750, loretska 1775 in Frančiškova 1878. Slika sv. Ane je delo beneške šole, Križev pot pa Janeza Šubica, 1869.
Datacija enote: 
18. stol., 1707-1710, 1750, 1775, zadnja četrtina 19. stol., 1878
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠKOFJA LOKA
Občina: ŠKOFJA LOKA
Lokacija:
Cerkev stoji v sklopu kapucinskega samostana na levem bregu Selščice, ki loči kapucinsko predmestje od starega jedra mesta.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti na njegovem območju, Uradni vestnik Gorenjske, št. 21/88-334, Ur.l. RS, št. 31/93-1346
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12/9/1988 -
 
©Register kulturne dediščine