Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 253
Ime enote: Koper - Rotunda sv. Elije
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
rotunda, kapela, sv. Elija
Tekstualni opis enote:
Rotunda s konca 11. stol.; ima morda starejše prvine karolinškega obdobja (imela je vlogo krstilnice). Plitvi oporniki; rekonstruirana - napis z letnico 1694 (dodana vhodna partija) in kasneje prezbiterij.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 11. stol., zadnja četrtina 17. stol., 1694
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KOPER
Občina: KOPER
Lokacija:
Dijaška ulica. Globlje v ozki ulici (na začetku mestne četrti, imenovane Bošadraga) ob palači De Belli (v Cankarjevi ulici); v srednjeveškem mestnem jedru.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Piran
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Koper, Uradne objave (Primorske novice), št. 1/93-4, 18/93 (popravek), Ur.l. RS, št. 57/2005-2522, 66/2010-3678
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 2/3/1993 -
 
©Register kulturne dediščine