Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 25440
Ime enote: Škrbina - Vas
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gručasta vas
Tekstualni opis enote:
Vas z zaprtimi in stegnjenimi enonadstropnimi domačijami iz 18. in 19. stol., grajenimi iz apnenca, kritimi s korci, s kalonami in drugimi kamnoseškimi detajli in s cerkvijo sv. Antona na trgu. Omemba v seznamu posesti Goriških grofov okoli 1200.
Datacija enote: 
prelom 12. stol. in 13. stol., 18. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠKRBINA
Občina: KOMEN
Lokacija:
Vas leži v severnem delu Komenskega Krasa, ob cesti Komen - Lipa.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine