Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2567
Ime enote: Brest - Cerkev sv. Andreja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Andrej
Tekstualni opis enote:
Dvoranska cerkev je bila postavljena v spomin na kugo. Leta 1614 jo je posvetil škof Tomaž Hren. Na začetku 18. stoletja je bila močno predelana. Sočasen je tudi glavni oltar.
Datacija enote: 
prva četrtina 17. stol., prva četrtina 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BREST
Občina: IG
Lokacija:
Cerkev sv. Andreja stoji na vzhodnem robu vasi, ob cesti proti Igu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine