Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2568
Ime enote: Strahomer - Cerkev sv. Jakoba
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Jakob
Tekstualni opis enote:
V 17. stol. predelana cerkev (1495) z zvezdasto obokanim prezbiterijem in banjasto obokano ladjo ter zvonikom, prislonjenim na čelno fasado, ima kakovostne freske s konca 15. stol. in zlati glavni oltar.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 15. stol., 1495, 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STRAHOMER
Občina: IG
Lokacija:
Cerkev stoji v jugozahodnem koncu Strahomera, v vznožju Krima in na robu Ljubljanskega Barja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi petih podružničnih cerkva za kulturne spomenike, Ur.l. SRS, št. 38/86-1738
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/18/1986 -
 
©Register kulturne dediščine