Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2569
Ime enote: Podkraj pri Tomišlju - Cerkev sv. Janeza Krstnika
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Janez Krstnik
Tekstualni opis enote:
Manjša barokizirana vaška gotska podružnica. Notranja oprema je baročna.
Datacija enote: 
pozni srednji vek, 17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PODKRAJ
Občina: IG
Lokacija:
Cerkev sv. Janeza Krstnika stoji ob vznožju hriba.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine