Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2580
Ime enote: Gorenja vas - Cerkev sv. Janeza Krstnika
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Janez Krstnik
Tekstualni opis enote:
Cerkev iz 2. pol. 17. stol., prezidana v 18. stol. (podaljšana ladja, prizidani stranski kapeli, zvonik in glavna fasada). V ladji in prezbiteriju poslikave iz okoli 1700. Veliki oltar je poznobaročen, večkrat predelan, slike: J. Wolf in M. Bradaška.
Datacija enote: 
druga polovica 17. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GORENJA VAS
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
Lokacija:
Cerkev stoji na vzhodnem robu vasi Trata.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Janeza Krstnika v Gorenji vasi – Trati za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 30/2008-1102
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 26.3.2008 -
 
©Register kulturne dediščine