Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2581
Ime enote: Hotavlje - Cerkev sv. Lovrenca
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Lovrenc
Tekstualni opis enote:
Poznogotska cerkev, okoli 1705 barokizirana (dvoranska ladja, obokanje triosminskega prezbiterija). Zvonik iz 1630, nadzidan 1718. Notranja oprema (trije oltarji) je s konca 18. stol.
Datacija enote: 
prva četrtina 16. stol., 1520, druga četrtina 17. stol., 1630, prva četrtina 18. stol., 1705, 1718
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HOTAVLJE
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
Lokacija:
Cerkev stoji med strmim hribom in potokom Kopačnica, jugozahodno od vasi Hotavlje.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lovrenca v Hotavljah za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 30/2008-1103
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 26.3.2008 -
 
©Register kulturne dediščine