Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 25901
Ime enote: Gradež - Vas
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gručasta vas
Tekstualni opis enote:
Vas z neenotno zazidalno zasnovo (gručasta razporeditev objektov na obeh straneh vaške ceste), z vodnjakom na čapljo v osrednjem delu. Značilne so kamnite hiše s tradicionalno razporejenimi prostori in fasadami, členjenimi z dekorativnimi elementi.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol., prva četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GRADEŽ
Občina: VELIKE LAŠČE
Lokacija:
Vas leži severovzhodno od Turjaka, na jugozahodnem pobočju vzpetine Straže.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine