Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 25907
Ime enote: Moravče - Kapelica Matere dobrega sveta
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapelica
Tekstualni opis enote:
Čokata kapelica prvotno odprtega tipa, stranski odprtini sta bili zazidani leta 1891. Ima čebulasto streho in poslikave zunanjosti in notranjosti. V kronogramu nad nišo je letnica 1759. 1891 jo je preslikal M. Koželj, okoli 1987 pa L. Čemažar.
Datacija enote: 
tretja četrtina 18. stol., 1759, zadnja četrtina 19. stol., 1891
Avtor(ji): 
Matija Koželj (slikar; 1891), Lojze Čemažar (slikar; 1987)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MORAVČE
Občina: MORAVČE
Lokacija:
Kapelica stoji v zahodnem delu trškega naselja Moravče, v bližini cerkve, južno ob nekdanji novi kaplaniji, sedanjega župnišča Trg svobode 14.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine