Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 26078
Ime enote: Bohinjska Bela - Domačija Bohinjska Bela 69
  Fototeka OE Kranj: 2013, Bernarda Jesenko Filipič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, vrhkletna hiša, gospodarsko poslopje, napajalno korito, mostovž, gartlc
Tekstualni opis enote:
Vrhkletna pritlična, delno zidana in delno lesena hiša s preurejeno črno kuhinjo, poudarjenimi okvirji in delno iz kamna zidano, delno leseno gospodarsko poslopje, križne konstrukcije, z mostovžem in gankom. Ob domačiji napajalnik, gnojišče, gartlc.
Datacija enote: 
18. stol., 19. stol., 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
dokumentarno (arhivsko) varstvo
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BOHINJSKA BELA
Občina: BLED
Lokacija:
Bohinjska Bela 69. Domačija je v severnem delu Zgornje vasi, umaknjena pod kamnito steno, severno od glavne ceste skozi Bohinjsko Belo.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine