Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 26082
Ime enote: Bohinjska Bela - Železniška postaja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
železniška postaja, javno stranišče, stavba, vrt
Tekstualni opis enote:
Tipski objekti slogovno pripadajo arhitekturi bohinjske proge (1903-1906), z ohranjenim vzdolžnim nizom objektov: železniška postaja, sanitarije, personalna in stanovanjska stavba, ograjeni vrtovi. Poudarjeni izzidki, štukature, lesena čakalna lopa.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1903-1906
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BOHINJSKA BELA
Občina: BLED
Lokacija:
Bohinjska Bela 123, 121. Železniška postaja stoji v jugozahodnem delu Bohinjske Bele, v delu imenovanem Podklanec
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine