Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 26085
Ime enote: Bohinjska Bela - Napajalno korito
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
napajalno korito
Tekstualni opis enote:
Vaško betonsko napajalno korito pravokotne oblike, z visoko samostojno stoječo litoželezno cevjo s pipo ob koritu na severni strani in z izlivom vode na južni strani. Na koritu sta pod pipo pritrjeni železni prečki za postavlanje škafov in posod.
Datacija enote: 
prva polovica 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BOHINJSKA BELA
Občina: BLED
Lokacija:
Napajalno korito stoji v vzhodnem delu vasi imenovanem Spodnja vas, na trgu, severno ob cesti skozi Bohinjsko Belo.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine