Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2625
Ime enote: Slivna - Cerkev sv. Neže na Zgornji Slivni
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Neža
Tekstualni opis enote:
Barokizirana enoladijska cerkev z zahodnim zvonikom in triosminskim prezbiterijem s preprostim križnim obokom. Trije baročni oltarji. Ladja poslikana s freskami v dveh plasteh, bolje so ohranjene freske Janeza Ljubljanskega.
Datacija enote: 
prelom 14. stol. in 15. stol., prelom 17. stol. in 18. stol.
Avtor(ji): 
Janez Ljubljanski (slikar; sredina 15. stol.)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SLIVNA
Občina: LITIJA
Lokacija:
Cerkev stoji na planoti Slivna, v zaselku Zgornja Slivna.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Litija, Ur.l. RS, št. 61/2008-2600
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 7/1/2008 -
 
©Register kulturne dediščine