Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2650
Ime enote: Veliki Gaber - Cerkev sv. Urha
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Urh
Tekstualni opis enote:
Cerkev je bila pozidana 1910 v neorenesančno-baročnem stilu in je nadomestila starejšo iz 1643. Sočasna z arhitekturo je cerkvena oprema. Kip Srca Jezusovega je delo T. Kralja.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1910
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VELIKI GABER
Občina: TREBNJE
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču na razglednem grebenu na severnem robu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine