Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 26524
Ime enote: Trebnje - Hiša Stari trg 12
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
trška hiša, gostilna, spominska plošča
Tekstualni opis enote:
Enonadstropna, iz kamna zgrajena stavba s tlorisom v obliki črke L je raščena arhitektura z javnim pritličjem (gostilna) in bivalnim nadstropjem. V hiši je bila 1926 ustanovljena trška godba.
Datacija enote: 
prva četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TREBNJE
Občina: TREBNJE
Lokacija:
Stari trg 12, 12a. Hiša stoji južno od ceste, v jugozahodnem delu Starega trga.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine