Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 26529
Ime enote: Mirna - Kramarjeva domačija
  Fototeka OE Novo mesto: 1993, Jovo Grobovšek
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
gručasta domačija, kmečka hiša, gostilna, gospodarsko poslopje, kapelica, hlev, kašča, vrt
Tekstualni opis enote:
Obcestno domačijo v gruči sestavljajo pritlična iz kamna zidana hiša iz 1906 z rizalitom, vrhkletno leseno gospodarsko poslopje, vrhkletna zidana kašča, novogotska kapelica s kipom sv. Jožefa z Jezusom (les), zelenjavni in okrasni vrt.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1906
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MIRNA
Občina: MIRNA
Lokacija:
Glavna cesta 43, 45. Domačija stoji severovzhodnem delu trškega jedra, ob glavni cesti, ki pelje proti Trebnju.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine