Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 26531
Ime enote: Mirna - Gostilna Kolar
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
gostilna, gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote:
Enonadstropna stavba iz druge polovice 19. stol., s petosno obulično historicistično fasado in kamnitim portalom, zaključenim s segmentnim lokom. Ob gostilni stoji vrhhlevno gospodarsko poslopje.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MIRNA
Občina: MIRNA
Lokacija:
Glavna cesta 12. Gostilna stoji v jugozahodnem delu naselja, ob glavni cesti, ki pelje proti Trebnjem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine