Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 26532
Ime enote: Mirna - Ocvirkov kozolec
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
enojni kozolec
Tekstualni opis enote:
Enojni stegnjen kozolec z desetimi okni je iz druge polovice 19. stol. Med drugim in petim oknom ima nadstrešek. Krit je s salonitnimi ploščami. Ob izgradnji železnice Trebnje -Šentjanž (1908) je bil prestavljen in po 1923 temeljito obnovljen.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol., prva polovica 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MIRNA
Občina: MIRNA
Lokacija:
Kozolec stoji na samem, ob južnem vstopu v naselje in pripada domačiji Pot na Laze 1.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine