Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 26533
Ime enote: Mirna - Hiša Pot na Laze 1
  Fototeka OE Novo mesto: 1994, Borut Križ
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kmečka hiša, trgovina, obrtniška hiša
Tekstualni opis enote:
V breg zidana delno podkletena, iz kamna zgrajena pritlična hiša iz 1862. Notranjost sestavljajo bivalni prostori ter prostor, v katerem je bila do druge svetovne vojne trgovina, na kar spominjata ločen vhod s kovinskimi vrati in izložbeno okno.
Datacija enote: 
tretja četrtina 19. stol., 1862
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MIRNA
Občina: MIRNA
Lokacija:
Pot na Laze 1. Hiša stoji v bližini cerkve sv. Janeza Krstnika, v jugozahodnem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine