Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 26534
Ime enote: Mirna - Zaplatarjeva domačija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, kmečka hiša, gospodarsko poslopje, toplar, vodnjak
Tekstualni opis enote:
Vzporedna domačija iz prve polovice 19. stol. obsega enonadstropno, iz kamna zgrajeno hišo iz 1838, pritlično gospodarsko poslopje, delavnico, manjšo delavnico z lopo, toplar na pet parov oken iz 1855 in vodnjak.
Datacija enote: 
19. stol., 1838, 1855
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MIRNA
Občina: MIRNA
Lokacija:
Cesta na Gradec 14. Domačija stoji pri pokopališki cerkvi sv. Helene, vzhodno od naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine