Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 26536
Ime enote: Mirna - Hiša Glavna cesta 10
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
trška hiša
Tekstualni opis enote:
Enonadstropna, iz kamna zgrajena hiša iz prve polovice 19. stol., s simetrično petosno fasado in z lesenim gankom na dvoriščni strani. V osi vhodne fasade je kamnit portal z letnico 1883.
Datacija enote: 
19. stol., 1883
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MIRNA
Občina: MIRNA
Lokacija:
Glavna cesta 10. Hiša stoji v jugozahodnem delu naselja, ob glavni cesti proti Trebnjem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine