Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 26538
Ime enote: Mirna - Škarjatova domačija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, kmečka hiša, gospodarsko poslopje, svinjak, toplar
Tekstualni opis enote:
Obcestna domačija v gruči iz prve polovice 19. stol. obsega pritlično, iz kamna zgrajeno hišo iz 1844, z večprostorno notranjščino in kamnitim portalom, vrhhlevno gospodarsko poslopje, svinjak z delavnico in toplar.
Datacija enote: 
druga četrtina 19. stol., 1844
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MIRNA
Občina: MIRNA
Lokacija:
Glavna cesta 21. Domačija stoji ob glavni cesti, v jedru starega dela naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine