Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2661
Ime enote: Nova Lipa - Cerkev sv. Duha
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Duh
Tekstualni opis enote:
Cerkev z zvončnico ter odprto lopo pred glavnim vhodom ima fasade poslikane z dekorativno ornamentiko (zvezde, križi). Glavni, v osnovi baročni oltar iz sredine 18. stol., je 1889 prenovil J. Jereb.
Datacija enote: 
17. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: NOVA LIPA
Občina: ČRNOMELJ
Lokacija:
Cerkev stoji na južnem robu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine