Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2665
Ime enote: Velika Loka pri Višnji Gori - Cerkev sv. Antona Padovanskega
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Anton Padovanski
Tekstualni opis enote:
Cerkev, zgrajena med leti 1938-40, ima pravokotno ladjo, pravokoten prezbiterij in zvonik, prizidan na vzhodni strani
Datacija enote: 
druga četrtina 20. stol., 1938-1940
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VELIKA LOKA
Občina: GROSUPLJE
Lokacija:
Cerkev stoji na zahodnem robu naselja ob cesti, ki se priključi na hitro cesto Ljubljana - Karlovac.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine