Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2672
Ime enote: Vodice pri Ljubljani - Cerkev sv. Marjete
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Marjeta
Tekstualni opis enote:
Historistična, popotresna cerkev (R. Jeblinger, 1896-1900), ima poudarjen vhodni del in mogočen zvonik. Kupolasto obokana notranjost s poslikavo z začetka 20. stol. in kasnejša barvna okna (S. Kregar).
Datacija enote: 
prelom 19. stol. in 20. stol., 1896-1900
Avtor(ji): 
Raimund Jeblinger (arhitekt; 1896-1900), Stane Kregar (slikar; 1972), Matija Koželj (slikar; 1907-1909)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VODICE
Občina: VODICE
Lokacija:
Cerkev stoji ob razcepu cest v južnem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi 32 objektov za kulturne in zgodovinske spomenike v občini Ljubljana Šiška, Ur.l. SRS, št. 3/90-205
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 2/3/1990 -
 
©Register kulturne dediščine