Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2679
Ime enote: Vrh sv. Treh kraljev - Cerkev sv. Treh kraljev
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Trije kralji
Tekstualni opis enote:
Cerkev, zgrajena 1698, z zvonikom nad vhodom, pravokotno, banjasto obokano ladjo, delno rebrasto obokanim prezbiterijem in prizidano zakristijo ima bogato sočasno notranjo opremo - marmornate oltarje.
Datacija enote: 
tretja četrtina 16. stol., 1560, zadnja četrtina 17. stol., 1698, zadnja četrtina 18. stol., 1777, prelom 19. stol. in 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VRH SV. TREH KRALJEV
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Cerkev stoji na Vrhu Treh kraljev južno od pokopališča.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine