Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 268
Ime enote: Koštabona - Vas
  Fototeka OE Piran: 2005, Eda Benčič Mohar
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gručasta vas
Tekstualni opis enote:
Gosto pozidana gručasta vas z izpostavljeno lego na vrhu naravnega pomola, tako da deluje kot utrdba. Obod vasi je eliptične oblike. Na glavno pot se v pravem kotu navezujejo stranske poti. Stavbe iz peščenjaka odlikujejo kvalitetni stavbni elementi.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 12. stol., 1186, pozni srednji vek, 17. stol., 18. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KOŠTABONA
Občina: KOPER
Lokacija:
Vas Koštabona leži v jugozahodnem delu Šavrinskega gričevja, na ozkem pomolu nad reko Dragonjo in potokom Supot.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Piran
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov v občini Koper, Uradne objave (Primorske novice), št. 27/87-279, Ur.l. RS, št. 39/2007-2136 (obvezna razlaga)
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8/1/1987 -
 
©Register kulturne dediščine