Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2680
Ime enote: Hlevni Vrh - Cerkev sv. Nikolaja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, pokopališče, sv. Nikolaj
Tekstualni opis enote:
Cerkev, zasnovana na začetku 16. stol., je bila v 18. stoletju močno prezidana. Sestavljata jo vhodni zvonik s štirimi kamnitimi biforami in pravokotna ladja z ožjim in nižjim prezbiterijem. Bogata notranja oprema, kamnit tlak, grobnica.
Datacija enote: 
prva četrtina 16. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HLEVNI VRH
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Cerkev sv. Miklavža s pokopališčem stoji v južnem delu naselja Hlevni vrh.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine