Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2683
Ime enote: Lesno Brdo - Cerkev Marijinega vnebovzetja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, Marijino vnebovzetje
Tekstualni opis enote:
Cerkev, v virih omenjena 1526, je sredi 18. stol. dobila centralno zasnovo z višjim oktogonalnim osrednjim delom ter z nižjima pravokotnima prostoroma. Nad vhodom sklepnik z letnico 1542, oprema iz 18. stol.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1542, sredina 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LESNO BRDO
Občina: HORJUL
Lokacija:
Cerkev stoji vzhodno nad cesto ob vznožju Ferjanovega griča.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine